Hoe u fiscaal voordeel kunt behalen met een periodieke schenking

Voorheen was het nodig een periodieke schenking in een notariële akte vast te leggen, wat onnodig veel kosten met zich meebracht voor zowel gever als ontvanger. Sinds 1 januari 2014 is het niet meer nodig een notaris in te schakelen om een dergelijke periodieke gift vast te leggen. Voortaan kunnen donateurs zelf een schenkingsovereenkomst downloaden van de site van de Belastingdienst.

Voorwaarde is echter wel dat beide partijen, dus zowel de donateur als uw organisatie, de overeenkomst moeten hebben ondertekend. Als u als gever voor de giftenaftrek in aanmerking wil komen kunt u het formulier hier downloaden, invullen en ondertekend naar ons opsturen (de Oude Bleijk 131, 2266 CG Leidschendam.) Wij vullen de ontbrekende gegevens op het formulier aan met onder meer een transactienummer. Vervolgens sturen wij de overeenkomst aan u retour en bewaren wij een afschrift in onze administratie. Beide exemplaren moeten namelijk kunnen worden overlegd als de Belastingdienst daar om vraagt. Om de gift aftrekbaar te laten zijn, moet u als gever de periodieke gift gedurende de looptijd jaarlijks verantwoorden in uw aangifte inkomstenbelasting.