We hebben al vele getuigenissen van kinderen en jongelui gehoord hoe hun levens zijn veranderd sinds ze in Living Waters Village zijn komen wonen, zoals:
“Ik was vroeger iemand die geloofde in mysterieuze dingen. Daarom hield ik ook van tovenarij en deed ik mee met tovenarij. Opeens werd ik echter ziek en er gebeurden rare dingen. Ik zag ook rare dingen die me bang maakten. Mijn oma bracht me toen naar een oom……

Klik hier om verder te lezen.

Nieuwsbrief 25 – Getuigenissen van een nieuwe generatie Dayaks