De focus is om met name, in de breedste zin van woord, te investeren in mensen. D.w.z. spiritueel, educatief, financieel en praktisch. Wij willen mensen helpen in hun nood door hen te voorzien van voedsel, kleding, medicatie en financiën …” Onze hulp is er gericht op directe en effectieve hulp, zonder omwegen. Hierbij wordt gekozen voor langdurige samenwerkingsprojecten met individuen en vaste partnerorganisaties.

In het bijzonder kinderen hebben onze speciale aandacht, vooral hen die geen ouders mee hebben ongewenst, verstoten of misbruikt zijn en zij waarvan de ouders niet meer in staat zijn voor hen te zorgen.

Zie ook onze projecten pagina