Over ons

Visie & Missie

De Visie van Mission2Asia is het toevoegen van waarde aan levens van mensen

De Missie is om met name, in de breedste zin van het woord,  te investeren in mensen. D.w.z. geestelijk, educatief, financieel en praktisch. Hierbij wordt gekozen voor langdurige samenwerkingsprojecten met individuen en vaste partnerorganisaties en worden de vrijwilligers  voor korte en/of langere termijn ingezet.

Mission2Asia heeft  de volgende doelstellingen:

  • Mensen over de gehele wereld helpen om Jezus te leren kennen en een eeuwige relatie met God op te bouwen,
  • Mensen over de gehele wereld helpen om een discipel van Jezus Christus te worden.
  • Mensen over de gehele wereld helpen in hun nood door hen te voorzien van voedsel, kleding en medicatie
  • Mensen over de gehele wereld helpen om d.m.v. onderwijs en training hun levenstandaard te verhogen.